Category: Chứng khoán

Chuyên mục hướng dẫn đầu tư chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao. Những kinh nghiệm đầu tư chứng khoán từ Warren Buffett, Soros George, Philip A. Fisher …

0
Chứng khoán (Cổ phiếu)  là gì ?
1

Trong phần phần này bạn sẽ biết được khái niệm như thế nào là cổ phiếu (Chứng khoán), cổ đông là gì, và một số khái niệm ban đầu về chứng khoán. Hy vọng bài ...